Parafia św. Ojca Pio w Ostródzie

Rekolekcje Adwentowe

Data dodania: 2019-12-08

rek adwent 2018Rekolekcje parafialne potrwają od 8 do 10 grudnia. Ich plan jest następujący:

Niedziela, 8 grudnia

   • 7.30 - Msza z nauką ogólną
   • 9.00 - Msza z nauką ogólną
   • 11.00 - Msza z nauką ogólną
   • 12.30 - Msza z nauką dla dzieci
   • 17.00 - Msza z nauką ogólną

Poniedziałek - Wtorek (9-10 grudnia)

   • 7.30 - Msza z nauką ogólną
   • 11.00 - Msza z nauką ogólną
   • 16.30 - Msza z nauką dla dzieci
   • 18.00 - Msza z nauką ogólną
   • 19.15 - Spotkanie z nauką dla młodzieży (tylko w poniedziałek)

Spowiedź w trakcie każdej Mszy Świętej.

Adwent - radosny czas oczekiwania

Data dodania: 2019-12-02

lampion roraty     Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszej kaplicy od poniedziałku do soboty o godz. 7.30, zapraszamy wszystkich. Dzieci, zapraszamy na roraty w każdą sobotę adwentu o godz. 17.00. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

List Ks. Abpa Józefa Górzyńskiego na rozpoczynający się nowy rok kościelny 2019/2020

Data dodania: 2019-12-01

 

Eucharystia daje życie”

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowo Boże dzisiejszej pierwszej niedzieli Adwentu mówi nam o Bogu, który przychodzi. Wiemy, że Adwent oznacza przyjście i że chodzi tu o przyjście Boga do człowieka. Dlatego ten okres liturgiczny przygotowuje nas na świętowanie Bożego Narodzenia, czyli przyjścia Syna Bożego – Jezusa w czasie, czyli w historii. Jak również przygotowuje nas na Paruzję, czyli przyjście Syna Bożego na końcu czasów, końcu historii. Na każde z tych przyjść mamy być gotowi, dlatego tak mocno wybrzmiewają dzisiaj słowa o czuwaniu i gotowości. Nie chodzi tu o jednorazowy akt, ale o postawę, czyli stałą zdolność. By taką postawę mieć, trzeba ją praktykować. Właśnie poprzez praktykę możemy i powinniśmy ukształtować w sobie postawę adwentową, czyli stałą gotowość na spotkanie z Bogiem, który przychodzi.

Jak to czynić? Co pozwala nam kształtować taką postawę? Otóż możemy to czynić na co dzień. Bóg nie przyszedł do człowieka tylko raz w historii i drugi raz przyjdzie na jej końcu, kiedy historia dobiegnie kresu. Bóg przychodzi do nas każdego dnia. Każda nasza modlitwa, każda lektura Słowa Bożego, czy dobro czynione w imię Boga jest wydarzeniem, w którym Go spotykamy, w którym On do nas przychodzi.

Szczególnym wydarzeniem i czasem Jego przyjścia jest Najświętsza Eucharystia. Każda Msza św. to uobecnienie się Boga w znakach, które nie tylko możemy widzieć, ale także dotykać i spożywać. To prawdziwe i całkowicie wyjątkowe Misterium obecności Boga żywego
i działającego wśród nas i w nas.

W Kościele w Polsce w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy trzyletni program duszpasterski, którego celem jest rozważanie nad Tajemnicą Eucharystii. Będzie on nosił hasło: „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok jego realizacji wpisany będzie w słowa: „Wielka tajemnica wiary”. Taka refleksja jest dla nas konieczna, gdyż owocność naszego spotkania z Panem Jezusem, który przychodzi do nas w Eucharystii, zależy od naszej gotowości do spotkania się z Nim. A gotowość zależy od naszej świadomości tego wydarzenia. Dlatego w naszej wierze, w naszym chrześcijańskim życiu, jedną z najważniejszych rzeczy jest świadomy udział w Eucharystii, zwłaszcza w niedzielnej Mszy św.

Owocny udział w Eucharystii wymaga zrozumienia i odpowiedniego przygotowania. Dlatego Kościół ma świadomość konieczności stałego nauczania. Wierni zaś winni mieć świadomość konieczności stałego uczenia się i poznawania treści swojej wiary. Bez tego nie istnieje w nas zdolność do rozumienia tych prawd wiary, tej Tajemnicy, która od Boga pochodzi. Tak czynił Pan Jezus. Nim objawił Tajemnicę Eucharystii, tajemnicę swojej obecności wśród nas, wpierw sam nauczał, aby objawiana Tajemnica była zrozumiana i właściwie przyjęta. Kościół czyni to, co czynił Chrystus  i co On Kościołowi zlecił: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. To swoje zadanie, tę zleconą przez Chrystusa misję nauczania Kościół wypełnia głównie przez katechezę. Dlatego bardzo niepokojące są postawy chrześcijan, ludzi zadeklarowanych jako wierzący, którzy rezygnują z katechezy, podając argumenty w swojej ocenie przekonujące. Miejmy tego świadomość, że to bardzo poważny grzech zaniedbania i poważna krzywda, jaką rodzice wyrządzają swoim dzieciom, godząc się na brak katechezy w ich szkolnym nauczaniu. Katecheza nie jest zwyczajną nauką, bo wiedza o Bogu jest czym innym niż wiedza o świecie i nie można jej mierzyć i oceniać tylko kryteriami doczesnej przydatności.

Rozpoczęty dzisiaj nowy rok kościelny przyniesie zarówno kontynuację prowadzonych już dzieł, jak i pewne nowości. W naszej warmińskiej archidiecezji kontynuujemy Nowennę Gietrzwałdzką. W nabożeństwach każdego 27-go dnia miesiąca podejmujemy gietrzwałdzkie rozważania i pamiętamy o codziennym odmawianiu różańca, do czego w Gietrzwałdzie wzywała nas Maryja. Stałą intencją naszej indywidualnej i wspólnej modlitwy niech będzie prośba o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Jest dzisiaj koniecznością, by modlić się nie tylko za samych powoływanych, ale i za rodziny, w których powołania rodzą się i dojrzewają.

Szczególnym wydarzeniem nadchodzącego roku będzie beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość beatyfikacyjna będzie miała miejsce w Warszawie 7-go czerwca. Gorąco zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Podejmijmy propozycje wspólnych wyjazdów, organizowanych przez nasze parafie, czy wspólnoty. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński był postacią szczególnie związaną z powojenną historią naszego regionu. Niestrudzenie zabiegał o ustanowienie polskiej administracji kościelnej tych ziem. Z jego woli dokonała się koronacja wizerunków Matki Bożej w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce. Wyjątkowym miejscem więzi z osobą Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest dla nas Stoczek Klasztorny (dawniej: Stoczek Warmiński), w którym cały rok przebywał w odosobnieniu jako internowany przez władze PRL. Dlatego w Stoczku Klasztornym będziemy przeżywać nasze diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Uczynimy to w dniu celebrowanej tam uroczystości ku czci Patronki, Matki Bożej Królowej Pokoju, 30-go sierpnia. Już dziś gorąco zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Nadchodzący rok 2020 to także rok św. Jana Pawła II. 18-go maja przypada bowiem setna rocznica urodzin naszego Wielkiego Rodaka. W związku z tym przygotowywanych jest wiele okolicznościowych wydarzeń, które pozwolą nam przywołać zarówno jego postać, jak i ogromny dorobek. Dołóżmy starań, aby obie wielkie i opatrznościowe postaci naszych dziejów: Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II zostały godnie uczczone i bliżej poznane.

Niech Maryja, Pani z Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego prowadzi nas i wspiera. Byśmy w rozpoczynającym się nowym roku duszpasterskim, za przykładem św. Jana Pawła II, Jej powierzali całych siebie i jak Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, pragnęli służyć tylko Jedynemu Bogu.

Na nadchodzący czas z serca wszystkim błogosławię.

+ Józef Górzyński
METROPOLITA WARMIŃSKI

 

List należy odczytać w ramach homilii, we wszystkich parafiach archidiecezji warmińskiej w I Niedzielę Adwentu, tj. 1 grudnia 2019 roku.

Biskup Janusz Ostrowski
Wikariusz Generalny

1 2 3 430

Najnowsze zdjęcia

20180923 180302 20180923 180426 20180923 180441 20180923 181648 20180923 185651 20180923 185718 20180923 185731 received 318463332296155 20180202 110145

Aktualności