Parafia św. Ojca Pio w Ostródzie

Sakramenty

Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością, przynosząc do kancelarii:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- nazwiska i imiona rodziców chrzestnych z adresem zamieszkania (zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami).

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii Świętej ma miejsce podczas katechezy szkolnej oraz katechezy parafialnej w ramach spotkań, których terminy będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Pierwsza Komunia Święta w przyszłym roku szkolnym 2016/17 odbyła się w następuuących terminach:

  • 7.05.2017r. o godz. 11.00 - klasy IIIA i IIIB;
  • 14.05.2017r. o godz. 11.00 - klasy IIIC, IIID i IIIE.

Bierzmowanie

Jest to jeden z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, obok chrztu i Eucharystii. Sakrament umocnienia w wierze. Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Wobec praktyki udzielania chrztu niemowlętom, stanowi wyraz świadomego potwierdzenia tego, co dokonało się na chrzcie i jest opowiedzeniem się za Chrystusem i wskazaną przez Niego drogą zbawienia. Istotnymi elementami sakramentalnego znaku bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem, czemu towarzyszą słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowanemu towarzyszy świadek, który podczas udzielania saramentu kładzie rękę na jego ramieniu. Każdy bierzmowany wybiera sobie imię świętego, którego w sposób szczególny chciałby naśladować.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się podczas szkolnych lekcji religii oraz w trakcie spotkań formacyjnych w ramach katechezy parafialnej. Terminy tych spotkań na bieżąco będą podawane w niedzielnych ogłoszeniach.

Początek przygotowań w roku szkolnym 2016/17 w środę, 14 września 2016 o godzinie 18:30 (spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów).

W roku 2017 Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii udzieli ks. abp Edmund Piszcz podczas Mszy Świętej w środę, 7 czerwca 2017 r. o godz. 18:00.

Sakrament Małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. Zgłoszenie za pośrednictwem Firm przygotowujących przyjęcia nie będą traktowane poważnie. Termin ślubu ustalany jest indywidualnie.

Narzeczonym polecamy zapoznanie się ze stanowiskiem Episkopatu dotyczącym doboru pieśni podczasu uroczystości ślubnej. 

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy na każdą indywidualną prośbę oraz corocznie w Światowy Dzien Chorego (11 lutego) na Mszy Świętej o godzinie 17:00.

 

Najnowsze zdjęcia

20180923 180302 20180923 180426 20180923 180441 20180923 181648 20180923 185651 20180923 185718 20180923 185731 received 318463332296155 20180202 110145

Aktualności

Liturgia na dziś

23. kwietnia 2024

» Teksty czytań z dnia «
» Liturgia godzin na dziś «